توجه داشته باشید آزمونهای تعریف شده برای کاربران سیستم  بوده و باید زمان آزمون فرا برسد تا گزینه شروع آزمون فعال گردد و  نتیجه آزمون پس از پایان زمان آزمون برای کلیه شرکت کنندگان ، قابل مشاهده خواهد بود. شما برای وارد شدن به آزمون از ابتدای شروع زمان آزمون تا انتهای زمان اعلام شده برای آزمون فرصت ورود خواهید داشت و لی باید در نظر بگیرید که هر زمانی وارد می شوید باید قبل به پایان رسیدن زمان آزمون ، آزمون خود را به پایان رسانده و گزینه ثبت را بزنید .
به عنوان مثال شما ساعت 8 الی 9 برای ورود به آزمون فرصت دارید و زمان پاسخگویی به آزمون 20 دقیقه است حال اگر شما ساعت 8:45 دقیقه وارد آزمون شوید 15 دقیقه وقت دارید تا آزمون را به پایان رسانده گزینه ثبت را بزنید در غیر اینصورت پس از ساعت 9 دیگر آزمون را ثبت نمی کند و پیام "زمان آزمون به پایان رسیده است" را دریافت می کنید و شما بدون پاسخ ، آزمون را به پایان رسانده اید.(برای ورود به آزمون باید پس از شروع زمان آزمون وارد سایت شوید و پس از پایان زمان آزمون ، برای دیدن نتیجه باید از نام کاربری خارج شده و مجدداً وارد شوید)
بهترین مرورگر برای آزمون  Google chrome  است بعد Mozilla Firefox  و در آخر Internt Explorer
 بزودی آزمون های برای کلیه بازدید کنندگان طراحی و در  دسترس عمومی قرار می دهیم .
                                                                                                                                                       با تشکر مدیریت سایت

آزمون درس فیزیک پایه یازدهم ریاضی روز 5 شنبه مورخ 98/12/15 ساعت 10:00 الی 12:00 مدت آزمون 30 دقیقه  

آزمون فیزیک پایه یازدهم ریاضی


     
 
آزمون درس شیمی پایه یازدهم تجربی روز 5 شنبه مورخ 98/12/15 ساعت 10:00 الی 12:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

آزمون شیمی پایه یازدهم تجربی


     
 
آزمون درس زیست پایه دهم تجربی روز یک شنبه مورخ 98/12/18 ساعت 12:00 الی 15:00 مدت آزمون 50 دقیقه  

زیست پایه دهم تجربی


     
 
آزمون درس فیزیک پایه دهم ریاضی روز یک شنبه مورخ 98/12/18 ساعت 16:00 الی 18:00 مدت آزمون 25 دقیقه  

فیزیک پایه دهم ریاضی


     
 
آزمون درس عربی پایه یازدهم روز یک شنبه مورخ 98/12/18 ساعت 17:00 الی 19:00 مدت آزمون 50 دقیقه  

عربی پایه یازدهم


     
 
آزمون درس زیست شناسی پایه یازدهم تجربی روز دوشنبه مورخ 98/12/19 ساعت 20:00 الی 22:00 مدت آزمون 50 دقیقه  

زیست شناسی پایه یازدهم تجربی


     
 
آزمون درس شیمی پایه یازدهم ریاضی روز دوشنبه مورخ 98/12/19 ساعت 20:00 الی 22:00 مدت آزمون 30 دقیقه  

شیمی یازدهم ریاضی


     
 
آزمون درس شیمی پایه دهم تجربی روز سه شنبه مورخ 98/12/20 ساعت 20:00 الی 23:00 مدت آزمون 25 دقیقه  

شیمی دهم تجربی


     
 
آزمون درس ریاضی پایه دهم ریاضی روز سه شنبه مورخ 98/12/20 ساعت 20:00 الی 23:00 مدت آزمون 40 دقیقه  

ریاضی دهم ریاضی


     
 
آزمون درس ریاضی پایه دهم تجربی روز پنج‌شنبه مورخ 98/12/22 ساعت 17:00 الی 18:00 مدت آزمون 40 دقیقه  

ریاضی پایه دهم تجربی


     
 
آزمون درس ریاضی پایه دهم ریاضی روز پنج‌شنبه مورخ 98/12/22 ساعت 17:00 الی 18:00 مدت آزمون 35 دقیقه  

ریاضی پایه دهم ریاضی


     
 
آزمون درس فیزیک پایه یازدهم تجربی روز پنج‌شنبه مورخ 98/12/22 ساعت 19:00 الی 21:00 مدت آزمون 45 دقیقه  

فیزیک پایه یازدهم تجربی


     
 
آزمون درس هندسه پایه یازدهم ریاضی روز پنج‌شنبه مورخ 98/12/22 ساعت 19:00 الی 21:00 مدت آزمون 50 دقیقه  

هندسه پایه یازدهم ریاضی


     
 
آزمون درس حسابان پایه یازدهم ریاضی روز شنبه مورخ 98/12/24 ساعت 19:00 الی 21:00 مدت آزمون 40 دقیقه  

حسابان پایه یازدهم ریاضی


     
 
آزمون درس شیمی پایه دهم ریاضی روز شنبه مورخ 98/12/24 ساعت 17:00 الی 19:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

شیمی پایه دهم ریاضی


     
 
آزمون درس ریاضی پایه یازدهم تجربی روز یک‌شنبه مورخ 98/12/25 ساعت 19:00 الی 21:00 مدت آزمون 40 دقیقه  

ریاضی پایه یازدهم تجربی


     
 
آزمون درس فیزیک پایه دهم تجربی روز یک‌شنبه مورخ 98/12/25 ساعت 17:00 الی 19:00 مدت آزمون 40 دقیقه  

فیزیک پایه دهم تجربی


     
 
آزمون درس آمار و احتمال پایه یازدهم ریاضی روز دوشنبه مورخ 98/12/26 ساعت 19:00 الی 21:00 مدت آزمون 45 دقیقه  

آمار و احتمال پایه یازدهم ریاضی


     
 
آزمون درس هندسه پایه دهم ریاضی روز دوشنبه مورخ 98/12/26 ساعت 17:00 الی 19:00 مدت آزمون 50 دقیقه  

هندسه پایه دهم ریاضی


     
 
آزمون درس ادبیات فارسی پایه دهم روز سه‌شنبه مورخ 98/12/27 ساعت 17:00 الی 19:00 مدت آزمون 25 دقیقه  

ادبیات فارسی پایه دهم


     
 
آزمون درس ادبیات فارسی پایه یازدهم روز سه‌شنبه مورخ 98/12/27 ساعت 19:00 الی 21:00 مدت آزمون 25 دقیقه  

ادبیات فارسی پایه یازدهم


     
 
آزمون درس فیزیک پایه دوازدهم تجربی روز چهارشنبه مورخ 98/12/28 ساعت 17:00 الی 18:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

فیزیک پایه دوازدهم تجربی


     
 
آزمون درس فیزیک پایه دوازدهم ریاضی روز چهارشنبه مورخ 98/12/28 ساعت 18:00 الی 19:00 مدت آزمون 30 دقیقه  

فیزیک پایه دوازدهم ریاضی


     
 
آزمون درس فیزیک پایه دوازدهم ریاضی روز یکشنبه مورخ 99/01/03 ساعت 20:30 الی 21:30 مدت آزمون 40 دقیقه  

فیزیک پایه دوازدهم ریاضی


     
 
آزمون درس عربی پایه دوازدهم روز یکشنبه مورخ 99/01/03 ساعت 21:30 الی 22:15 مدت آزمون 25 دقیقه  

عربی پایه دوازدهم


     
 
آزمون درس فیزیک پایه دوازدهم تجربی روز یکشنبه مورخ 99/01/03 ساعت 20:30 الی 21:30 مدت آزمون 30 دقیقه  

فیزیک پایه دوازدهم تجربی


     
 
آزمون درس شیمی پایه دوازدهم روز چهارشنبه مورخ 99/01/06 ساعت 20:30 الی 21:30 مدت آزمون 30 دقیقه  

شیمی پایه دوازدهم


     
 
آزمون درس دینی پایه دوازدهم روز چهارشنبه مورخ 99/01/06 ساعت 21:30 الی 22:15 مدت آزمون 25 دقیقه  

دین و زندگی پایه دوازدهم


     
 
آزمون درس هندسه پایه دوازدهم ریاضی روز شنبه مورخ 99/01/09 ساعت 20:30 الی 21:30  مدت آزمون 35 دقیقه  

هندسه پایه دوازدهم ریاضی


     
 
آزمون درس زیست‌شناسی پایه دوازدهم تجربی روز شنبه مورخ 99/01/09 ساعت 20:30 الی 21:30  مدت آزمون 40 دقیقه  

زیست‌شناسی پایه دوازدهم تجربی


     
 
آزمون درس ادبیات فارسی پایه دوازدهم روز شنبه مورخ 99/01/09 ساعت 21:30 الی 22:15 مدت آزمون 30 دقیقه  

ادبیات فارسی پایه دوازدهم


     
 
آزمون درس دین و زندگی پایه دهم روز شنبه مورخ 99/01/09 ساعت 19:30 الی 21:00  مدت آزمون 30 دقیقه  

دین و زندگی پایه دهم


     
 
آزمون درس دین و زندگی پایه یازدهم روز شنبه مورخ 99/01/09 ساعت 19:30 الی 21:00  مدت آزمون 30 دقیقه  

دین و زندگی پایه یازدهم


     
 
آزمون درس فیزیک پایه دهم ریاضی روز سه‌شنبه مورخ 99/01/12 ساعت 19:00 الی 19:45  مدت آزمون 30 دقیقه  

فیزیک پایه دهم ریاضی


     
 
آزمون درس زیست‌شناسی پایه دهم تجربی روز سه‌شنبه مورخ 99/01/12 ساعت 19:00 الی 20:10  مدت آزمون 45 دقیقه  

زیست‌شناسی پایه دهم تجربی


     
 
آزمون درس فیزیک پایه یازدهم ریاضی روز سه‌شنبه مورخ 99/01/12 ساعت 19:00 الی 19:30  مدت آزمون 15 دقیقه  

فیزیک پایه یازدهم ریاضی


     
 
آزمون درس حسابان پایه دوازدهم ریاضی روز سه‌شنبه مورخ 99/01/12 ساعت 20:30 الی 21:30  مدت آزمون 40 دقیقه  

حسابان پایه دوازدهم ریاضی


     
 
آزمون درس ریاضی پایه دوازدهم تجربی روز سه‌شنبه مورخ 99/01/12 ساعت 20:30 الی 21:30  مدت آزمون 40 دقیقه  

ریاضی پایه دوازدهم تجربی


     
 
آزمون درس زیست‌شناسی پایه یازدهم تجربی روز سه‌شنبه مورخ 99/01/12 ساعت 19:00 الی 20:15  مدت آزمون 50 دقیقه  

زیست‌شناسی پایه یازدهم تجربی


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه دوازدهم روز سه‌شنبه مورخ 99/01/12 ساعت 21:30 الی 22:15 مدت آزمون 30 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه دوازدهم


     
 
آزمون درس دین و زندگی پایه دهم تجربی روز چهارشنبه مورخ99/2/31 ساعت 17:00 الی 17:45 مدت آزمون 20 دقیقه  

دین و زندگی دهم تجربی


     
 
آزمون درس زیست شناسی پایه دهم تجربی روز چهارشنبه مورخ 99/02/10 ساعت 19:00 الی 19:45 مدت آزمون 40دقیقه  

زیست شناسی پایه دهم تجربی


     
 
آزمون درس ریاضی دهم تجربی روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۷ الی ۱۸ مدت آزمون ۵۰ دقیقه  

ریاضی دهم تجربی


     
 
آزمون درس زیست شناسی پایه یازدهم تجربی روز پنجشنبه مورخ 99/02/18 ساعت 17:00 الی 17:45 مدت آزمون 35 دقیقه  

زیست‌شناسی یازدهم تجربی


     
 
آزمون درس دین و زندگی پایه دهم ریاضی روز شنبه مورخ 99/02/20 ساعت 17:00 الی 17:45 مدت آزمون 20 دقیقه  

دین و زندگی دهم ریاضی


     
 
آزمون درس دین و زندگی پایه یازدهم روز یکشنبه مورخ 99/02/21 ساعت 17:15 الی 17:45 مدت آزمون 20 دقیقه  

دینی پایه یازدهم


     
 
آزمون درس زیست‌شناسی پایه دهم تجربی روز یکشنبه مورخ 99/02/28 ساعت 19 الی 19:45 مدت آزمون 35دقیقه  

زیست‌شناسی پایه دهم تجربی


     
 
آزمون درس فیزیک  پایه دهم تجربی روز چهارشنبه مورخ 99/02/24  ساعت 18:30 الی 19:20 مدت آزمون 40 دقیقه  

فیزیک پایه یازدهم تجربی


     
 
آزمون درس زیست‌شناسی پایه دهم تجربی روز چهارشنبه مورخ 99/02/24  ساعت 18:30 الی 19:20 مدت آزمون 40 دقیقه  

زیست‌شناسی پایه دهم تجربی


     
 
نقشه سایت