استاد ایادفیلی پیش دانشگاهی " عربی"
  استاد بخشنده دوم و سوم ریاضی "دین و زندگی" و "قرآن"
  استاد بدیعی دهم تجربی و سوم تجربی "شیمی"
  استاد بکا سوم ریاضی و تجربی "جغرافیا"
  استاد بیرانوند سوم ریاضی و تجربی "زبان فارسی وادبیات فارسی"
  استاد پورشبانیان دهم و سوم ریاضی "زبان و ادبیات فارسی"
  استاد حمزه پور پیش دانشگاهی "فیزیک"
استاد خشنودی  سوم تجربی "پرورشی"
استاد خلیلی پیش دانشگاهی ریاضی "زبان انگلیسی"
استاد رخشانی  سوم تجربی "دین و زندگی" و "قرآن"
استاد زارعی پیش دانشگاهی "زبان و ادبیات فارسی"
استاد زیبائی  سوم ریاضی "ریاضیات - جبرواحتمال"
استاد سالاری فرد دهم و سوم " عربی"
استاد شابدین پیش دانشگاهی "فیزیک"
استاد شامی  سوم ریاضی "شیمی"
استاد شاه حسینی سوم ریاضی و تجربی "زبان و ادبیات فارسی"
استاد شهریاری سوم ریاضی "فیزیک"
استاد شهیدی دهم و سوم تجربی "فیزیک"
استاد عباسپور پیش دانشگاهی "حساب دیفرانسیل"
استاد عمارلو پیش دانشگاهی "زیست شناسی"
استاد غفاری دهم و سوم ریاضی و تجربی "تربیت بدنی"
استاد غلامی دهم  ریاضی و تجربی و سوم ریاضی "دین و زندگی"
استاد محمدرضا فراست سوم ریاضی "مبانی کامپیوتر و انفورماتیک"
استاد حمیدرضا فراست دهم ریاضی و تجربی "تفکر و سواد رسانه و مهارتهای ICDL"
استاد قائدی سوم ریاضی "ریاضیات و حسابان و آمار"
استاد قریشی پیش دانشگاهی تجربی "زبان انگلیسی"
استاد کریمی پیش دانشگاهی "دین و زندگی"
استاد علی‌محمد کریمی دهم - سوم  "تاریخ - جغرافیا- تاریخ"
استاد مجیدی دهم ریاضی - سوم ریاضی "ریاضیات - حسابان"
استاد تقی محسنی دهم و سوم تجربی "زیست شناسی"
استاد محمد باقرمحسنی سوم "زبان انگلیسی"
استاد مصلایی پیش دانشگاهی "شیمی"
استاد جعفرمصلایی دهم و سوم " عربی"
استاد موئینی پیش دانشگاهی تجربی "ریاضیات"
استاد میرزاآقایی دهم و سوم "ریاضیات - هندسه- آمار"
استاد میکائیلی پیش دانشگاهی "هندسه تحلیلی"
استاد ناظمی سوم تجربی "زمین شناسی"
استاد نوریان دهم و سوم "تربیت بدنی"
استاد وثوقیان دوم  ریاضی "هندسه و آمار"
استاد یاوری پیش دانشگاهی "ریاضیات گسسته "
استاد یونسی دهم  ریاضی "ریاضیات "
نقشه سایت